Alussa oli kääntäminenAlussa oli kääntäminen (In the Beginning Was Translation, 258 pages, Savukeidas 2008) is a collection of eighteen essays and other wrtitings by me from 2001-2007. Nine of the texts were originally written in English, and all but one of these appear now for the first time in Finnish. Most of the essays are available online here in one or another language. (For content, see below. FOR UNCOLLECTED AND EARLIER ESSAYS, CLICK HERE).

Presentation at Savukeidas.com

Buy the book at Savukeidas.com (eur 14 + mailing costs)

Preface “Lukijalle”

Preface in English

Reviews

Pertti Lassila:”Globaalin runouden puolesta” (Helsingin Sanomat)

Taneli Viljanen: “Eräs luomiskertomus ja muita väärinkäsityksiä” (Kiiltomato)

Jukka Laajarinne: “Avantgardistin keskeislyriikkaa” (blog entry)

Roo Ketvel: www.leevilehto.net (Parnasso 1/2009)

J. K. Ihalainen: Sisäinen maanpakolainen ylittää jälkensä (Kirjo 1/2009)

Olli-Pekka Tennilä: Baabelin perustusten keinotekoisuudesta (Tuli&Savu 1/2009)

Contents (with links to online versions):

Lukijalle (For the Reader)

I Tuonnin ja viennin kysymyksiä (Questions On Export and Import)

1. Varjot korvissamme – näkökohtia runouden suomentamisesta (on translating poetry, originally published in Kristiina Rikman (ed.): Suom.huom. WSOY 2005

2. Language-runous (on Language Poetry; orig. publication in Sakari Katajamäki and Harri Veivo (eds.): Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Gaudeamus 2007)

3. Yhä uudestaan ikävyyden ympär’
orig. written as Plurifying the Languages of the Trite, an essay for the seminar on “Poetry in Time of War and Banality”, Campinas, Sao Paulo, Brazil, April-June 2006. Available also:
– at the Sibila English website
– in Portuguese as “Plurificar as linguagens do trivial” in Sibila #10 and here
– in Norwegian as “For å mangfoldiggjøre traurighetens språk ” (trans. Paal Bjelke Andersen, nypoesi.net)
– in Dutch as “De taal van het banale herhalen” (trans. Ton van ‘t Hof, de Contrabaas)
– in Russian as “Множа Языки Заурядного” (trans. by Alexandr Skidan)

II ”Runoilijalla ei ole identiteettiä” (“The Poet Does Not Have an Identity”)

4. ”Runoilijalla ei ole identiteettiä” – John Keats ja taiteen katoavuus / pysyvyys (orig. in Tuula Hökkä (ed.) Romanttinen Moderni. SKS 2001

5. ”I Love Me. Volume I”  Palindromin tulo Suomen runouteen ja sen merkitys (orig. in Tuli&Savu 3/2002)

6. It’s Nothing! Ajatuksia Kenneth Goldsmithin tuotannosta,  painopisteenä The Weather (2005) (orig. as It’s Nothing! Reflexions on the work of Kenneth Goldsmith, with an emphasis on The Weather (2005))

7. “Ja kun me nyt ajattelemme eikä yksikään ajatus mene päähän asti” (Jyrki Pellisen Kuuskajaskarista) (orig. in English as Afterword to my English translation of Kuuskajaskari by Pellinen, ntamo 2007: “And as we now think and not a single thought goes as far up as the head”)

8. Kömpelöitä ajatuksia sulokkaasta kirjasta: Cia Rinteen zaroum (orig. as Awkward Thoughts On A Gracious Book. On Cia Rinne’s zaroum. Available in Paal Bjelke Andersen’s translation into Norwegian here)

9. Eeva-Liisa Manner ja kansainvälinen modernismi (orig. in Tuula Hökkä ja Jarkko Tontti: “Mistä meille metsä, niitty, lähde”. Kirjoituksia Eeva-Liisa Mannerista. ntamo 2008)

10. Charles Bernstein: Paitsi että (orig. Preface to Charles Bernstein: Runouden puolustus. Runoja ja esseitä kahdelta vuosituhannelta. Ed. Leevi Lehto, poEsia 2006; publ. in English in Foreign Literary Studies, a bimonthly edited and published by Central China Normal University, Wuhan, China, Vol. 29, No. 2 April 2007, as Against the Idea of Poetry)

III Puheita ja avauksia (Speeches And Initiatives)

11. Usein esitettyjä kysymyksiä (Päivä) (FAQ for my conceptual prose work, Päivä)

12. Runouden antologia? (Foreword to “En antologi av (mestadels) översättningar från (mestadels) finska till (mestadels) svenska”, in a special Finnish issue (suOmEI) of the Swedish poety magazine, OEI where it is available published both in orig. English and in Swedish translation by Jonas (J) Magnusson and Jesper Olson)

13. Vaikutteiden paradoksit:  provinsialismi versus maailmanrunouden mahdollisuus (The Paradoxes of Influence: Provincialism versus the Possibility of World Poetry. The Helsinki Poetics Conference, August 22, 2006. Blueprints for Comments in the introductory section of the Symposium on the book of essays, Runosta runoon)

14. Kirjailijoiden tekijänoikeuksista (A “Writer’s Comment” in the Literary Council of Finland’s Seminar, Helsinki, Oct. 30, 2006, English here)

15. Alussa oli kääntäminen (orig. In the Beginning Was Translation. Presented in the “Presidential Forum” of the Annual Congress of the Modern Language Association (MLA) in Philadelphia, USA, December 2006. To  be published, along with other contributions to the Forum, in Creg Dworkin and Marjorie Perloff: The Sound of Poetry / The Poetry of Sound, Chicago University Press (Chicago University Press, forthcoming).

16. Suomi pakkoruotsin ja barbaaritanskan välissä (orig. Finland mellan tvångssvenska och barbardanska, interview by Annelie Axén in the Nordic Magazine for literary criticism, Kritiker 5/2007, English: Finland Between Coersive Swedish and Barbaric Danish)

17. ”Mikään mikä alkuaan kiinnostaa yli seitsemää ihmistä ei voi koskaan muuttaa joukkojen tietoisuutta” (“Nothing That Is Initially Interesting To More Than Seven People Can Ever Change The Counciousness Of the Masses” (on publishing poetry, ntamo etc., 2007, also published in Susanne Christensen’s Danish in OEI 33/34 2007)

18. Epä-amerikkalaisessa puussa: L=A=N=G=U=A=G=E-runoudet ja niiden jälkivaikutus, esimerkkinä käännetty Charles Bernstein (orig. In the Un-American Tree; The L=A=N=G=U=A=G=E Poetries and Their Aftermath, with a Special Reference to Charles Bernstein Translated, keynote address in Conference on 20th Century American Poetry, Wuhan, China, July 2007)