Translation, in cooperation with Fredrik Hertzberg (& with thanks to Google), into Swedish of “Anaerobinen lause“, from Lyhyellä matkalla ohuesti jäätyneen meren yli (poEsia 2006). Transl. first in OEI #27/2006 (SuOmEI)

Ödlor så att de vågor de åstadkommit
är reflektioner av djupet genom vilka
det som bekant skickas skräppost
ända tills vår inre frid vacklar
och ett önskat resultat uppnås
enligt demokratins spelregler
i beslutsfattande deltar alltid en stor mängd
människor i princip alla
saker kunde räknas upp alltifrån
atomnivåns händelser precis såsom
guldets gula färg oftast har
blekts med nickel
eller palladium, ibland i ögats
främre del sällan i hjärtat
det skär i mig därför att jag av någon
orsak inte vill höra det och jag har trots det
begär av att då och då i praktiken
ändå krävs i allmänhet i alla fall
att den andra måtte vara en rejäl
mikrobbomb efter att ha stått
mer än ett par timmar, mannen är
skyldig mera än sitt liv för
tidigare händelser och nya
resultat och också för hur en viss
obetydlig justering förorsakar en spricka vars
estimerade diameter skulle vara ungefär hälften av de
under drygt tre års tid nästan oavbrutna
dykning noterade saker där
det har tillkommit principiella eller
praktiska förändringar mot en vidare
och mer djupgående rytmisk
puls till rytmiskt tomma platser
och vid behov ytterligare narkosläkarens
höga intag av energirika mellanmål
fastän det vid utnyttjande av snabbinsulin
i regel räcker med i anslutning till
motion och genast efter en måltid och ibland
aldrig på dagen utan enbart när
äkta tekniska uppfinningar får
den prominenta position de förtjänar när man
lyfter dem som sådana av gångjärnen och lägger
ner för att den vägrar att gå
ordentligt nuförtiden och bara kryper efter och inte ens
en tanke på att kunna resa till
Raumo på midsommaren men
på något vis förstod jag nu så
att jag inte lyckats bry mig om
andra utom de riktigt närstående
som inte setts på vita duken
på lång tid kanske aldrig
och även då fortsätter allt som förut
dessutom ifall tillgången inte utsträcks
vertikalt och hierarkiskt och
formellt korrekt vid fattandet av
beslut och förslag och utfärdandet av
utlåtanden och betraktelsen särskilt om
hur man borde handla vid vissa uppenbarade
stjälpningsfall och de av dem förorsakade
störande symptom eller fynd
särskilt om det är fråga om
ett 10-årigt avtal eller en del av ett sådant
som omvandlas till ett 5-årigt avtal
ifall projektet genomförs
på åkerområde eller utanför åkern
varvid inre föreställningar skapar
förväntningar och styr observationer
och därför också påverkar hur människan upplever
och på grund av vilket slags kunskap
så kan man fatta
beslut som inte baserar sig på
någon språklig konvention
utan på en världsomfattande överenskommelse