For Charles Bernstein and Jörgen Gassilewski

Author’s Note. ”Aeons Swish In Eden’s Sway” is based on Charles Bernstein’s ”Johnny Cake Hollow”, together with variations of it by the author (into English), Jörgen Gassilewski (into Swedish), me (into Finnish), Jörgen Gassilewski (from my Finnish into Swedish; all these homophonic) and by me into Swedish from my Finnish (metrical-semantic), that were published in ”Oversettelse 2” issue of nypoesi.net. I use all the lines of these versions in sequence, permutating them stanza per stanza following the pattern of Sestina end words. I performed the poem as part of the launch of Charles’ Swedish book, De svåra dikterna anfaller, eller Högt spel i tropik-erna. Dikter, essäer, samtal (OEI editör) in Weld, Stockholm, July 1, 2008.

“Aeons Swish In Eden’s Way” was translated into Chinese by Luo Lianggong, and published, bilingually, in Luo Lianggong (ed.): Our Common Suffering: Anthology of Poets in Memoriam 2008 Sichuan Earthquake, Shanghai Foreign Languages Education Press 2008. At the publisher’s request, I compiled a reading to be included in a parallel CD release in China. It is a somewhat mechanical mixing of two separate recordings.

Aeons Swish In Eden’s Sway, mp3, 8:03

Xo quwollen swacked unt myrry flooped
Ceylon’s ox slaked Mary’s goard
Så kvällen svag ond myrens flod
Jos kuolen, päätyn: nirri pois!
Juice kulen, pesten: ny ripost!
Dör jag, så slutar jag – och kolar vippen!

Bedarrar brådskor, jobb. Omedelbart
Sardone to fligrunt’s swirm, ort
Så tunt tunt tyget, kött. Kort
Cycloned to flagrant dawn, sat
Saa tyyntyyn kiireet, työt. Koht’
sardin till flodgrunds svärm, ort

Jeremie plåga och går vi svårt i
du bjöd den bjässen upp, ack, satt och skita –
körmyn veit, oh, tarpees’ teit – mit’
Jirmy plaight org garvey swait ib
Jimmy’s plight on gravy sprain as
sömsmån vet, åh, tarvets tält – mitt

i kontorslandskap! Sätt
given dörr och klump. Ske
Gibes in fairies lorn. Shed
vad som helst må slösa bort, sen ropa:
Giben durrs urk klurpf. Sheb
ikin’ törsätkööt! Sep’

huuti: ”Buu!” – men’ reisiluus, kun
hojta: “Buu!” – men reslust kan
Boughtie bloor de dazzy dule dun
bågträ blör de dö så du dån
”Bo!” En lårbensbrott fick du när de
Bright blood then, doled dizzy

Frappes along the gogos gay, jug
turpiis Inkoos sait. Kas
på käften dig i Ingå gick. Se när,
ta på änkans sätt. Kastar
från pil gå och glid, ljud
Fruppi’s ghigo’s gly, jud

Silo pain, good Jimmy’s caulk,
kaivoos’ vein – ket’? Ihmistä!
till brunnen din jag drog… O vem? En mänska!
vår vinkel? En mystär!
kullrar fram vid Jimmys kack –
Chyllrophane jed jimmsy’s cack –

Enks’… oudomp’ omp’ kai …?…Sep
Ett Sodoms Molokai …?…Sätt
Exenst aerodole fump glire. Eb
i tjänst är du vårt gli. En
Int’så?… må värka märkligare än?
Ensued irradiant flame. Say

här just nu: “Med djurets vitt? En
hurrar blott, min oro slut när
Hooray bloat, say irksome slit, as
Ursinnig blir han nu: ”Varför, för fan,
Horray bloot, ig orry sluit neb
hurjistuu: ”Miks jurriss’ uit? Ent’

mist och näve vann. Släpp
i pickalurvan svimma? Och varifrån
mist’ ne ott’ ne kuvat?” – Ket’
Nist neb ot neb gwon. Shleb
Nestling slights no gasp. Rail
list med rått med kuvat?” – Katt

dom fotona de tog?” – Vem ska jag åse?
Atsum imba outsey burft allappie
Kattson? – Impa, vatten! – mod?… På läppen!
At sum, imbue outset, burnt
katson? – Impee, vautsi! – muut?… Paa leipiin!
allt som ämbar och din bukt allt lappri

Merp av ords. Een ainsey swish
Thronement merely pines. Then
märkt av ord. En anses vis
Hörppää pois! Aineisiin, niin
Hör upp härpå! En åsna, nån
Ungmön? jisses! andra?… Häng upp på födkrok!

Sörpla bort! Till än så tryckregerad
Ien ansley sploop ughalls dep dulster
på åsnan, kan på halsen Tolstojs
Aeons swish in Eden’s sway
paineisiin, kun puhals’ ne Tolstoin
en anses spå och all ens dunster

flög, jag är och nämner två
ämnen blåste de – jag menar Tolstojs
puut. Vikaantuu nimet, suut
Flooge, ig ahrs unt nimbet twool
Slops hulls in duster’s flow
plats. Vi kan ur minnet, sök

här i – med bud och torkat kött…
begrepp, jag oros kval och blarr.
Airs numbed till gab, obeyers
träd. Skavankar nämnen får, och munnar
Begroob, ig ooburs quwate ag blurg.
heruu – mik’ puutyös’ tärkätkööt…

enbart en liten skvätt ska ge, och dina
Chewed, blur the blur ingests.
snickerier fina stärka må!