Monthly Archive for March, 2015

“Tarkoituksen antamisesta elämälleen” ja vähän muustakin

My speech on receiving the Eino Leino Prize, March 24, 2015, Laulumiehet, Helsinki.